ถังพักสารทำความเย็นและเหลวหรือรีซีฟเวอร์ (Liquid Receivery)

ถังพักสารทำความเย็นเหลวหรือรีซีฟเวอร์ ติดตั้งอยู่ที่ทางออกของคอนเดนเซอร์ ทำหน้าที่รับน้ำยาเหลวที่ควบแน่นจากคอนเดนเซอร์เพื่อส่งไปทำความเย็นในเครื่องระเหยได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ใช้ในเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ แต่ห้ามใช้กับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้ลิ้นลดความดันแบบท่อรูเข็ม การเลือกขนาดของรีซีฟเวอร์จะต้องมีความจุที่สามารถเก็บน้ำยาเหลวที่ใช้ในวงจรทั้งหมดได้