อะไหล่แอร์ภายใน เพื่อรักษาความปลอดภัย ของคอมเพรสเซอร์

อุปกรณ์ที่เป็นตัวป้องกันความเสียหายแก่คอมเพรสเซอร์ ที่ควรรู้ถึงการทำงาน 4 อย่างได้แก่

  1. ดรายเออร์ – เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บกัก และลดความชื้นในระบบน้ำยาแอร์
  2. ไซท์กลาส – เป็นอะไหล่สำหรับดูปริมาณน้ำยาแอร์ และปริมาณความชื้นในระบบปรับอากาศ (อะไหล่แอร์เพื่อการซ่อมบำรุง)
  3. ไทม์เมอร์ – เป็นอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้เครื่องแอร์ตัด และต่อทันที ซึ่งจะทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนัก
  4. โอเวอร์โหลด - เป็นอะไหล่แอร์ในคอมเพรสเซอร์ชิ้นสำคัญ มีหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่เข้าสู่คอมเพรสเซอร์ เมื่อพบว่ามีกระแสไฟฟ้าสูงเกินไป