แจ้งหยุดให้บริการวันแม่แห่งชาติ
[ 12 ส.ค. 2563 - เปิด 13 ส.ค. 2563 ]
อยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่

ความรู้เกี่ยวกับ ถังบรรจุน้ำยาแอร์ R22 , R410a และ R-134a

น้ำยาแอร์ที่มีการใช้อย่างกว้างขวาง หรีไม่พ้นน้ำยาแอร์ R-22 และ R-134a ที่ใช้ทั้งแอร์บ้าน และแอร์รถยนต์ ซึ่งแต่เดิมนิยมใช้ภาชนะบรรจุสารทำความเย็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง แต่ในปัจจุบันหลายร้านค้า ร้านแอร์ นิยมใช้แบบซื้อถังมาแล้วเติม ซึ่งจะทำให้ประหยัดกว่า

ถังบรรจุน้ำยาแอร์ R22 และ R134a ส่วนมากแบบจุสูงสุดจะเป็นถังน้ำหนัก 13.6 กิโลกรัม หรือ 30 ปอนด์ ซึ่งจะมีความหนา 0.01 เซ็นติเมตร และน้ำหนักถังเปล่าประมาณ 2.5 กิโลกรัม

และสารทำความเย็นแบบใหม่ที่เข้ามาคือ R-410a จะต้องทำการเปลี่ยนถัง โดยมีข้อควรระวังดังนี้

  1. ต้องเพิ่มความหนาของถังเป็น 0.015 เซ็นติเมตร เพื่อรับความดัน
  2. เนื่องจากความหนาเพิ่ม ทำให้น้ำหนักถังเพิ่มเป็นประมาณ 3.5 กิโลกรัม
  3. น้ำยาแอร์ R-410a ที่บรรจุเข้าไป สามารถใส่ได้น้อยลงเนื่องจากความดันที่มีมากกว่า
  4. R-410a สามารถใส่ในถังขนาด 13.6 กิโลกรัมได้สูงสุดเพียงแค่ 11.3 กิโลกรัม

เนื่องจากความแตกต่างทางเคมี และลักษณะ ทำให้เราต้องเพิ่มความปลอดภัยในการบรรจุ โดยการลดปริมาณลงเล็กน้อย เพื่อป้องกันอันตรายจากแรงดันของน้ำยาแอร์ตัวใหม่นี้