ปัจจัยในการเลือกติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบคาสเซ็ต หรือแบบฝังฝ้าเพดาน

เครื่องปรับอากาศแบบคาสเซ็ต เป็นเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่บนเพเดาน หรือ ฝันในเพดาน เดิมนั้นนิยมต่อๆกันมาจากประเทศญี่ปุ่น

ข้อดีของเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพเดานคือ ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้ง ไม่ต้องใช้ท่อลม แต่สิ่งหนึ่งที่ปัจจุบันไม่ค่อยมีผู้ใช้ก็คือ ค่อนข้างแพง

ในปัจจุบันมีเครื่องปรับอากาศแบบคาสเซ็ตมากมาย โดยส่วนมากจะใช้กับสถานที่ที่ต้องการพื้นที่มากๆ จึงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบนี้ จะได้ไม่รกพื้นที่ แถมไม่ต้องคำนึงถึงรูปทรบว่าสวยงามไหมในขณะซื้ออีกด้วย

ส่วนที่ต้องคำนึงก่อนตัดสินใจซื้อคือ ทิศทางการกระจายลม และความแรงลมของแอร์ชนิดนี้ เนื่องจาก หากไปเลือกใช้แบบที่เป่าลมลงมาตรงๆ แต่ต้องการความเย็นกระจายทั่วห้อง อาจทำให้ต้องซื้อแอร์ใหม่ได้ ซึ่งปัจจัยนี้มีผลอย่างมากต่อการเลือกซื้อแอร์แบบติดผนัง