ชนิดของท่อทางเดินน้ำยาแอร์ ในระบบทำความเย็น

ท่อทางเดินน้ำยาแอร์ ท่อสารทำความเย็นที่ใช้กันทั่วไป ในเครื่องปรับอากาศ มี 2 ชนิด ดังนี้

1. ท่อซักชั่น (Suction Line)

ท่อซักชั่น เป็นท่อทางเดินสารทำความเย็น ที่เชื่อมระหว่างอีวาพอเรเตอร์ กับทางดูดของคอมเพรสเซอร์แอร์ เป็นทางผ่านของสารทำความเย็น ในสถานะแก๊ส และความดันต่ำ จากอีวาพอเรเตอร์ เพื่อส่งไปยังคอมเพรสเซอร์

2. ท่อดิสชาร์จ (Discharge Line)

ท่อดิสชาร์จ เป็นท่อที่ต่ออยู่ระหว่าง คอนเดนเซอร์ กับคอมเพรสเซอร์แอร์ สามารถส่งผ่านสารทำความเย็น ที่มีสถานะเป็นแก๊ส ที่มีความดันสูง ไปยังคอมเพรสเซอร์