แจ้งหยุดให้บริการวันแม่แห่งชาติ
[ 12 ส.ค. 2563 - เปิด 13 ส.ค. 2563 ]
อยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่

ข้อแตกต่างระหว่าง รีเลย์ควบคุม กับ แมกเนติกคอนแทกเตอร์

รีเลย์ควบคุม มีหน้าที่การทำงานเหมือนกับแมกเนติกคอนแทกเตอร์ แต่ก็ยังมีบางอย่างที่แตกต่างกัน

  1. หน้าสัมผัสของรีเลย์ควบคุม ทนกระแสไฟได้ไม่เกิน 18 แอมแปร์ แต่หน้าสัมผัสของแมกเนติกคอนแทกเตอร์ ทนกระแสไฟได้มากกว่า 20 แอมแปร์
  2. หน้าสัมผัสของรีเลย์ควบคุม จะมีทั้งแบบปกติเปิด และปกติปิด แต่ของแม็กเนติกคอนแทคเตอร์ มีเฉพาะแบบปกติเปิดเพียงอย่างเดียว
  3. หน้าสัมผัสของรีเลย์ควบคุมจะทำหน้าที่ ตัด – ต่อ วงจรควบคุม แต่ของแม็กเนติกคอนแทกเตอร์ จะทำหน้าที่ ตัด – ต่อ – โหลด ที่ต้องการกำลังสูง