ตรวจสอบการกินไฟ ของคอมเพรสเซอร์ ก่อนเดินเครื่อง

ก่อนที่จะเดินระบบทำความเย็น เพื่อเติมสารทำความเย็น ตรวจมีการตรวจสอบกระแสไฟของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เสียก่อน โดยใช้คลิปแอมป์ จับดูการกินกระแสไฟของคอมเพรสเซอร์ เพื่อควบคุมการเติมน้ำยาอร์ไม่ให้มอเตอร์กินกระแสมากเกินไป หากพบว่ามีค่าการกินกระแสไฟที่ปกติ ต้องเช็คค่าความดันเกจ์ ด้วยว่าอยู่ระดับปกติหรือไม่ หากผิดปกติ ควรหยุดการเติมสารทำความเย็น และหาจุดขัดข้องเสียก่อน