วิธีตัดท่อ โดยใช้คัดเตอร์ตัดท่อ หรือ มินิคัตเตอร์

การจะเดินท่อสารทำความเย็นได้ จะต้องได้ใช้งานคัดเตอร์ตัดท่อแน่นอน ในการใช้งานจริง ต้องใช้คัดเตอร์เฉพาะสำหรับตัดท่อ หรือมินิคัตเตอร์

ขั้นตอนการใช้งานมินิคัตเตอร์

  1. วางท่อลงระหว่างกลางของ โรลเลอร์ และ ใบมีดของคัตเตอร์
  2. หมุนระยะใบมีด ให้ฝังลงบนเนื้อท่อ
  3. หมุนตัวมินิคัตเตอร์ช้าๆ รอบๆท่อ เพื่อให้ใบมีดฝังเข้าไปโดยรอบ
  4. หมุนหัวปรับระยะให้วงเล็กลง แล้วมุนท่อไปรอบๆเรื่อยๆ ช้าๆ จนท่อขาด