กาเลือกใช้ท่อทางเดินสารทำความเย็น

ท่อของน้ำยาแอร์ ที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีเพียงแค่ 2 ชนิดคือ

1. ท่อชนิดอ่อน เช่น ท่อทองแดงอย่างอ่อน ท่ออะลูมิเนียม ท่ออัลลอยด์ โดยส่วนมากช่างแอร์จะคลุกคลีกับท่อทองแดงชนิดบาง แบบม้วนหรือขด เวลาใช้งาน ควรวางท่อให้มั่นคงกับพื้นแล้วหมุนขดที่คลี่ออกช้าๆทั้งม้วน แต่หากไปดึงออกจากขดข้างๆ อาจทำให้ท่อบิดไม่สวยได้

2. ท่อชนิดแข็ง เช่น ท่อทองแดงอย่างแข็ง ท่อเหล็ก ท่อแสตนเลส จะจำหน่ายเป็นเส้นสั้นๆ ไม่ยาวมากโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเทียบเท่ากับท่อชนิดอ่อน

วิธีการ 3 ขั้นตอนในการเลือกใช้งานท่อน้ำยาแอร์มีดังนี้

  1. ต้องรู้ว่าท่อแบบไหน ใช้สารทำความเย็นชนิดไหนได้ เช่น สารทำความเย็นแอมโมเนีย จะกัดกร่อน ท่อทองแดง แต่ไม่กัดกร่อนท่อเหล็ก จึงควรเลือกใช้ให้ถูกต้องง
  2. เปรียบเทียบราคาของท่อ กับงบประมาณที่มี
  3. ตรวจสอบแบบข้อต่อของท่อ กรณีต่อท่อ หรือหักมุมท่อ
  4. ท่อน้ำยาแอร์จะต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น และความชื้น เพราะฉะนั้นเวลาเก็บรักษา จะต้องทำการปิดปลายท่อทุกครั้ง